விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

அழகுக் கலை நிபுணர் தேவை

PARIS 18பகுதியில் அமைந்துள்ள அழகு நிலையத்திற்கு அழகுக்கலையில் அனுபவமுள்ள அழகுக்கலை நிபுணர் தேவை.

• epilation, les sourcils,ongles அனுபவமுள்ள நபர் தேவை.

 

Tél.: 07 83 23 42 42 click to call   

PT-14082808