எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

Anne Abi Auto பயிற்சி நிலையம்

ANNE AUTO
59, Avenue de Valenton
94190 Villeneuve-Saint-George
(RER D)
Tél. : 06 58 64 15 04 click to call

06 51 35 81 70 click to call

07 82 92 78 99 click to call

சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

• zoom app மூலம் online வகுப்பு நடைபெறும்.

• வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் அனுபவமுள்ள சாரதிகளால் ஓட்டுநர் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

• தமிழ் மொழியில் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றமை சிறப்பம்சம்

• Villeneuve-Saint-Georgeஇல் சாரதி ஓட்டுநகர் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

Tél. : 06 58 64 15 04 click to call

06 51 35 81 70 click to call

07 82 92 78 99 click to call

anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
PT-13092809