விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

93பகுதியில் Comptable கணக்காளர் தேவை

1 an d’experience minimum exigés

Activité principale

• Création d’entreprise

• Clôturer une entreprise

• Modification statuts entreprise

• Transfert de siège de société

ஆகியவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட அனுபவம் தேவை.

CV சுயவிபரக் கோவையை கீழ் உள்ள மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.
மின்னஞ்சல்: info@duoconseils.fr

Tél. : 06 64 96 80 79  click to call

PT-29062907