திருமதி உமாபதிப்பிள்ளை சரோஜினி
மண்ணில்: 16-09-1939
விண்ணில்: 16-02-2017
பிறந்த இடம் : யாழ் நயினாதீவு
இறந்த இடம்:  பிரான்ஸ்
3332