விளம்பர
தொடர்பு
அமரர் திரு. முருகேசு அருளம்பலம்
மண்ணில்:
விண்ணில்: 02-12-2016
பிறந்த இடம் : யாழ்-வடமராட்சி, நெடுங்கேணி கரவெட்டி கிழக்கு
இறந்த இடம்: 
2556