அரட்டை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேயரிலேயே செயற்படுகின்றனர் நாகரீகத்தையும், ஒழுக்கத்தையும் கடைப்பிடித்தல் ஒவ்வொரு தனி நபரதும் கடைப்பாடு என்பதை அறியத் தருகின்றோம்.
அறிவுறுத்தல்:அரட்டைப் பாவனையாளர்கள் உங்களது முழப் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண் போன்ற முழமையான விபரங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம்.
Advertisements  |  RSS Copyright © 2000 - 2022 ParisTamil