விளம்பர
தொடர்பு
PARISTAMIL.COM
10 PLACE DE LA REPUBLIQUE
93140 BONDY
SIRET : 800 510 430 00013
APE 7022Z

எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய

தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.
குறிப்பு: செய்தி, சினிமா, அரட்டை, பாலியல் அம்சங்களை கொண்ட தளங்களுக்கான விளம்பரங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
•  நம்பகமான 3D BRED BANQUE POPULAIRE இணைய வங்கிப் பணப் பரிமாற்று சேவை என்பதால் உங்கள் வங்கி அட்டை மூலம் கொடுப்பனவை மேற்கொள்ளலாம்.
மூன்றே சொடுக்குகளில் எம்முடன் குறைந்த விலையில் விளம்பரம் செய்து மிகவும் சிறந்த பயனைப் பெறுங்கள்.
1. முதல் நிலை:
உங்ளுக்கான விளம்பரப் பிரிவு, கால எல்லையை தேர்வு செய்யுங்கள்.

2. இரண்டாம் நிலை:
பெயர், தொலைபேசி எண், மற்றும் விளம்பர தகவல் பதிவு செய்யவும்

3. மூன்றாம் நிலை:
கொடுப்பனவு முறையை தேர்வு செய்து கொடுப்பனவை மேற்கொண்டதும்.

வேலை நாட்கள் 24 மணித்தியாலத்திற்குள் உங்கள் விளம்பரம் பிரசுரிக்கப்படும்.

(இரண்டாம் நிலையை SMS மூலம் அனுப்பிக்கொள்ளலாம்)

உங்கள் விளம்பரத்திற்கான விபரங்கள் அல்லது புகைபடத்தை (விளம்பர வடிவமைப்பு) 06 59 21 06 06 க்கு SMS அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி கொள்ளலாம்.

Mail :
paristamilonline@gmail.com

எம்முடன் தொடர்பு கொள்ள:
செல்பேசி: 06 64 96 80 79
தொலைபேசி: 09 70 40 50 71