விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

Bail விற்பனைக்கு

Paris 14 இல் உள்ள SANDWICHERI (FAST FOOD) Bail விற்பனைக்கு.

• Paris 14 DENFERT-ROCHEREAUஇல் இருந்து 200மீற்றரில்

• 🚉RER B

• Metro 4 et 6

• SANDWICHERI (FAST FOOD)

• Loyer 1565€

• BAIL.3,6,9

• PRIX.120 000€

• SURFACE 22m²

• Cave12m²

 

07 50 70 29 72 click to call

PT-15062906