விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

பிரெஞ்சு மொழி வகுப்பு

* 6 மாதத்தில் பிரெஞ்சு மொழி சரளமாக பேச (Spoken French) உலகின்  எப்பாகத்தில் இருந்தும்(பிரான்ஸ், இலங்கை, இந்தியா, சுவிஸ் மற்றும் ஏனைய நாடுகள்)  Zoom செயலி மூலம் உங்கள் நேர வசதிக்கேற்ப புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகின்றன. *

* வளந்தவர்களுக்கான  பிரெஞ்சு மொழி உரையாடல் (அடிப்படையில் இருந்து) வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் குறிப்பிட்ட அளவு மாணவர்களே உள்வாங்கப்படுவர் *

* 5-18 வயது வரையுள்ள புலம்பெயர் நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழ் பேசும் பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கான  தமிழ்  , English , French, German, Spanish, Chinese , Japanese  ஆகிய ஏனைய மொழிகளுக்கான புதிய வகுப்புக்களும் ஆரம்பமாகின்றன. *

* சர்வதேச இணைய மொழிக்கல்லூரி *

Fb page - https://www.facebook.com/ielcollege

PT-11042019-10062019
பிரெஞ்சு மொழி வகுப்பு
Tél. : 07 53 52 89 99

01 88 48 81 82

For More Details - Click Here
https://www.facebook.com/ielcollege