விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

BREVET EXAMINATION PAPER-CLASSES 2022

Ecole Français / Anglais
கிளைகள்: PARIS, CRÈTEIL, DRANCY, CHELLES
Tél. : 06 52 10 30 65 click to call

09 83 29 39 74 click to call

BREVET EXAMINATION PAPER-CLASSES 2022

COLLÈGE 6ème, 5ème, 4ème, 3ème க்குரியஎல்லாப்பாடங்களும்

குறிப்பாக PAPER CLASSES POUR BREVET STUDENTS (3éme Collège )….

• MATH

• PHYSIQUE

• CHIMIQUE

• FRANCAIS

• HISTOIRE-GEO

• TECHNOLOGIE

• BAC சோதனைக்குரிய EXAM PAPER classes நடைபெறுகின்றது.

• நேரம், தூரம், பணவிரையம், பெற்றோரின்கண்காணிப்மின்மை, நவீனகல்விதொடர்பாடலின்மை, போன்றபிரச்சைக்களுக்குசிறந்ததீர்வாக ZOOM ஊடாகவும்(24h/24h) கற்பித்தல்நடைபெறுகின்றது.

Ecole Français / Anglais
கிளைகள்: PARIS, CRÈTEIL, DRANCY, CHELLES
Website : https://g.co/kgs/xGSd79
Tél.: 06 52 10 30 65 ( Viber, Skype, whatsApp ) click to call  
 09 83 29 39 74 click to call  
paris-tamil-academy-paris-creteil-drancy-chelles
paris-tamil-academy-paris-creteil-drancy-chelles
PT-23042305