விளம்பரத் தொடர்புக்கு
ADVERTISE IN PARISTAMIL
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் அதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

கணித, விஞ்ஞான, பிரெஞ்சு, ஆங்கில வகுப்புகள்

Ecole Français / Anglais
கிளைகள்: PARIS, CRÈTEIL, DRANCY, CHELLES
Tél. : 06 52 10 30 65 click to call

09 83 29 39 74 click to call

SCHOOL SUBJECTS

• கணித, விஞ்ஞான, பிரெஞ்சு, ஆங்கில, ஏனைய பாடங்கள் .

CP, CE1, CE2, CM1, CM2, Collège, Lycée வகுப்புகள் .

• பல்கலைகழக ஆசிரியர் குழுவினால் 100% சித்தியுடன் பாடங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

• வீட்டிலிருந்து ZOOM ஊடாக ஆசிரியர்களினநேரடி உதவியை பெற்று கொள்ளமுடிமுடியும்.

SPECIAL ENGLISH CLASSES

• CAMBRIDGE UNIVERSITY பரிட்சைக்கான ஆங்கில வகுப்புகள்.

• STARTER, MOVERS, FLYERS, KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL வகுப்புகள்.

• பிரான்சிலிருந்து கொண்டே LONDON UNIVERSITY ENGLISH DIPLOMA-ஐ உங்கள் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

• FREE ELLOCUTION CLASS

• ஒவ்வொரு ஆண்டுவிழாவிலும் DIPLOMA கொடுத்து கௌரவிக்கப்படும்.

Ecole Français / Anglais
கிளைகள்: PARIS, CRÈTEIL, DRANCY, CHELLES
Website : https://g.co/kgs/xGSd79
Tél.: 06 52 10 30 65 click to call  
 09 83 29 39 74 click to call  
paris-tamil-academy-paris-creteil-drancy-chelles
PT-07082108