விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

ENGLISH/FRENCH வகுப்புகள்

Ecole Français / Anglais
PARIS TAMIL ACADEMY, CRETEIL 94000
கிளைகள்: PARIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, DRANCY, CHELLES
Tél. : 06 52 10 30 65 click to call

09 83 29 39 74 click to call

கணித, விஞ்ஞான, பிரெஞ்சு, ஆங்கில, கலை வகுப்புகள். CP தொடக்கம் Collège, Lycée, université க்குரிய வகுப்புகள். மற்றும்...

• தமிழ் சங்கீதம்

• Histoire- Géographie

• Technologie

• Computer

• Dance

• Violin

• Guitar

• Piano

• Karaté

• Icing cake

• தையல்

• யோகாசனம்

அனைத்துப்பாடங்களும் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களினால் கற்பிக்கப்படுகின்றது.

2023 ம் ஆண்டுக்குரிய BREVET et BAC Exam ஆயத்த வகுப்புகள்

மேலும் Cambridge London exam Preparation : Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, TOEIC

French nationalité வகுப்புகள். DELF: A1, A2, B1, B2 Exam Preparation

பிரான்ஸின் எந்த பகுதியில் வாழ்ந்தாலும், நீங்கள் ZOOM ஊடாகவும் நேரடியாகவும் கற்றுகொள்ள முடியும்.

Ecole Français / Anglais
PARIS TAMIL ACADEMY, CRETEIL 94000
கிளைகள்: PARIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, DRANCY, CHELLES
Website : https://g.co/kgs/xGSd79
Tél.: 06 52 10 30 65 ( Viber, Skype, whatsApp ) click to call  
 09 83 29 39 74 click to call  
PT-01091509