விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

நிகழ்வு சேவைகள்

உங்கள் மங்களகரமான நிகழ்வுகளை நடத்திட மண்டபம் 100 பேர் - 1000 பேர் வரை ஒழுங்கு செய்து தரப்படும்.

எமது சேவைகள்

• மண்டப & மேடை அலங்காரம்

• உணவு சேவை

• மணமகன் & மணமகள் அலங்காரம்

• நாதஸ்வரம்

• DJ & அகன்ற திரை

• மாலைகள்

• புகைப்படம்

• CAKE

என அணைத்து சேவைகளும் செய்து தரப்படும்

FACEBOOK : Paris Style Decoration

Tél.:  07 82 35 77 55  click to call
07 53 98 50 27  click to call

PT-15102910