விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

Paris இல் அமைந்துள்ள supermarchéக்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை.

• வேலை செய்யக்கூடிய அனுமதியுடன் (Visa) தேவை.

 

Tél.: 07 51 54 92 96  click to call   

PT-22030503