விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

மின்னஞ்சல் : restaurations93@gmail.com 

PARIS / 93 இல் உள்ள உணவகத்திற்கு அனுபவமுள்ள SERVEUSE / BARMAN தேவை.

• பிரெஞ்சு மொழி பேசத் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.

• வேலை செய்யக்கூடிய அனுமதியுடன் (Visa) தேவை.

 

சுயவிபரக் கோவை அனுப்ப
Envoyer votre cv

மின்னஞ்சல்: restaurations93@gmail.com    

PT-28081109