விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

Tél. : Herman 06 85 46 98 47  click to call

94100 Saint-Maur - Créteil RER அருகில் உணவு விடுதிக்கு உடனடியாக ஆள் தேவை

• சீஸ் நாண் செய்ய தெரிய வேண்டும்.

• இந்தியன் சாப்பாடும் செய்ய தெரிந்தால் நல்லது

• வேலை செய்யக்கூடிய அனுமதியுடன் (Visa) தேவை.

மற்றும் விபரங்களை நேரில் பேசலாம்.

Tél. : Herman 06 85 46 98 47  click to call

PT-22060507