விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

2 வேலைவாய்ப்பு

Argenteilleஇல் உள்ள Franprix பல்பொருள் அங்காடிக்கு மேற்பார்வையாளர் Responsable தேவை.

 

ஏனைய விபரங்களுக்கு கீழுள்ள இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Tél.:  07 53 25 46 54 click to call

PT-02091609