விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலைவாய்ப்பு

Tél.:  06 16 60 14 99 click to call
07 82 44 74 04 click to call
மின்னஞ்சல் :-sountharnet@gmail.com 

வணக்கம் :- சுந்தர் நெட் நிறுவனம் தனது மெக்டொனால்ட்க்கு (கிளீனிங்) வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை

• ஆண்/பெண்

• 6 மாத ஒப்பந்தம் மேலும்:- ஊதியம் 1 மணித்தியாலத்திற்கு (11.7ct)

• 3 மணித்தியால வேலை

நேர அட்டவணை

6.00 A.M - 09.00 A.M.

7.00 A.M - 10.00 A.M.

12.00 P.M - 15.00 P.M.

18.00 P.M - 21.00 P.M.

 

அலுவலகத்திற்கு ஆட்கள் தேவை

• ஆண்/பெண்

• பிறஞ் தெர்ந்தவர்கள் தேவை

 

மேலும் :- உங்கள் (C.V) Curriculum (தற்குறிப்பு)யை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பவும் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால் நேரில் வரவும்

9 Place de la Treille
91350 Grigny

 

அலுவலகம் திறந்திருக்கும் நேரம் 10.30 A.M 14.00 P.M

Tél.:  06 16 60 14 99 click to call
07 82 44 74 04 click to call
மின்னஞ்சல் :-sountharnet@gmail.com 

PT-06090609