விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

உடனடி வேலை, Manutentionnaire வேலையாட்கள் தேவை.

• காலவரையற்ற ஒப்பந்தம்(contrat durée indéterminé),

• வேலை செய்யக்கூடிய அனுமதியுடன் (Visa) தேவை.

 

Tél.: 07 62 77 63 94 click to call   

PT-07092109