விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு (2)

PARIS 75016, Nice பகுதிகளில் உள்ள JAPAN உணவகத்திற்கு SUSHI செய்வதில் அனுபவமுள்ள வேலையாள்த் தேவை.

• தங்குமிட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்துதரப்படும்.

 

Tél.:  06 34 22 11 14 click to call

PT-17053105