விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

காலை 10இல் இருந்து இரவு 20.00 வரை கீழ் உள்ள தொலைபேசி இலக்கத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.
Tél. : 07 82 44 74 04 click to call
Tél. : 06 16 60 14 99 click to call
காலை 10 இருந்து மதியம் 12 வரை வரவேண்டிய முகவரி
திங்கள், செவ்வாய், புதன் கிழமைகளில் மட்டும்.
McDonald's Restaurant
3 Rue Mondétour
94150 Rungis

ஆண், பெண் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை.

• வாகனம் ஓடக்கூடியவர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்படும்,

• வதிவிட அனுமதிப் பத்திரம் (Visa) கட்டாயம்

• வாகனம் ஓடத் தெரியாதவர்களும் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

Karcher
Agent de Nettoyage
Agent Administratif
மூன்று வெவ்வேறு வேலைகளுக்கு ஆட்கள் தேவை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

 

காலை 10இல் இருந்து இரவு 20.00 வரை கீழ் உள்ள தொலைபேசி இலக்கத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும். Tél. : 07 82 44 74 04 click to call   

PT-28062807