விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

Tél. : 06 16 60 14 99 click to call
காலை 10 இருந்து மதியம் 12 வரை வரவேண்டிய முகவரி
திங்கள், செவ்வாய், புதன் கிழமைகளில் மட்டும்.
05.05.2022இல் இருந்து 05.06.2022 இற்குள்
(ஒரு மாதத்திற்குள் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்.)
McDonald's Restaurant
3 Rue Mondétour
94150 Rungis

ஆண், பெண் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை.

வாகனம் ஓடக்கூடியவர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்படும், வதிவிட அட்டை அவசியம், வாகனம் ஓடத் தெரியாதவர்களும் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

 

Tél. : 06 16 60 14 99 click to call   
காலை 10 இருந்து மதியம் 12 வரை வரவேண்டிய முகவரி
திங்கள், செவ்வாய், புதன் கிழமைகளில் மட்டும்.
05.05.2022இல் இருந்து 05.06.2022 இற்குள்
(ஒரு மாதத்திற்குள் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்.)
McDonald's Restaurant
3 Rue Mondétour
94150 Rungis

PT-05050506