விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

Paris 1,2 மற்றும் 6 இல் அமைந்துள்ள மூன்று உணவகங்களுக்கு cuisiner, commis de cuisine தேவை ஒரு நேர வேலை.

 

Tél.:  07 51 53 70 94 click to call   

PT-23070708