விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

Paris 1 மற்றும் paris 2 அமைந்துள்ள இரண்டு உணவகங்களுக்கு காலை நேர துப்புரவு பணியாளர்கள் தேவை.

• நிறுவனங்கள் தொடர்புகொள்ளவும்.

•  தனிநபர்கள் விரும்பத்தக்கதல்ல

 

Tél.:  06 42 22 29 74 click to call

PT-21050406