விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலை வாய்ப்பு

Argenteuilஇல் உள்ள Alimentationக்கு வேலைக்கு caissière / polyvalente ஆள் தேவை.

• ஓரளவு பிரெஞ்சு மொழி பேச தெரிதல் வேண்டும்

• வேலை செய்யக்கூடிய அனுமதியுடன் (Visa) தேவை.

 

Tél.: 06 59 93 90 04 click to call
07 63 17 23 52 click to call

PT-17060107