விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

பொதிகை சேவை

Tél. : 06 95 39 41 04 click to call
07 83 76 71 31 click to call
0094 76247 0197 click to call

Adresse
100 Rue Maurice Lachatre
93700 Drancy

பிரான்சிலிருந்து பொருட்களை இலங்கையின் எப்பாகங்களுக்கும் உங்கள் இல்லங்களுக்கு நேரடி விநியோகம் செய்யப்படும்.


அளவு : 70cm * 50cm * 50cm = 75 €
•   பெட்டியின் அளவுக்கு எவ்வளவு எடை (Kilos) பொருட்களையும் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
•   பிரான்சில் தங்கள் இல்லங்களுக்கே வந்து பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ள எம்முடன் தொடர்பு கெரள்ளவும்.
Tél.: 06 95 39 41 04 click to call  
07 83 76 71 31 click to call
0094 76247 0197 click to call

PT-09080911