விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

வேலையாள் தேவை

Bondyஇல் உள்ள உணவகத்திற்கு அனுபவமுள்ள serveur தேவை.

குறிப்பு:

முழு நேர வேலை ஒப்பந்தம்

Français பேச தெரிந்து இருக்க வேண்டும்.

வதிவிட அனுமதி பத்திரம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.Email. : leroyalbondy@gmail.com

PT-14062021-28062021
வேலையாள் தேவை
Email. : leroyalbondy@gmail.com