விளம்பர
தொடர்பு

எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 41
பெயர் எண்: 5

41. இது ஜன வசியத்தை குறிக்கும். இந்தப் பெயர் கூட்டு எண்ணையுடையவரின் சொல்லுக்கு அனைவரும் அடங்கி நடப்பர். வெற்றி வீரராக வாழ்வர். லட்சியவாதியாவர். உலகம் புகழும் கீர்த்தி உண்டு. முன்னேற்றத்தில் தீவிர ஆர்வமிருக்கும். வெற்றிகள் அளிக்கும் போதையில் மயங்கி தங்களுடைய சக்திக்கு மீறிய காரியங்களில் துணிந்து இறங்கி விடுவர். அக்காரியங்களில் ஏற்படும் தோவியைப் பிறர் அறியாவண்ணம் சாமர்த்தியமாக மறைத்துவிடுவர்.

Tel. : 06 17 28 54 08
thaiyalakam
சகலவிதமான தையல் வேலைகளும்...
Tel. : 06 81 24 80 53
SRI
அழகு கலை பயிற்சி
Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18