எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 40
பெயர் எண்: 4

40. இந்த எண் எதிர்பாராத நண்பர்களையும், அதனால் பெரிய அந்தஸ்தையும், அதிகார உத்தியோகத்தையும் அளிக்க வல்லது. புகழும், பட்டங்களையும் உண்டு. சிறப்பான ஆபரணச் சேர்க்கையும் சொத்துச் சேர்க்கையும் ஏற்படும். ஆனாலும், இவர்களுடைய தீய குணங்கள்தான் எல்லோருக்கும் புலப்படும். துணிந்து எந்தக் காரியத்தையும் சாதிக்க வல்லவர்கள். வாழ்க்கை முடிவில் பயனற்றதாகிவிடும். சமூகம் தன்னுடைய சேவைகளை உணரவில்லை என்று குறை கூறுவர்.

Tel. : 06 51 24 53 37
thaiyalakam
அலங்காரம் பாட நெறிகள்
Tel. : 06 17 28 54 08
thaiyalakam
சகலவிதமான தையல் வேலைகளும்...
Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18