விளம்பர
தொடர்பு

எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 4
பெயர் எண்: 4

4. கூட்டுத்தொகை 4 வரும் வகையில் சிறு பெயராக இருந்தால் அது புகழ்பெற்ற மனிதரையோ அல்லது பொருளையோ குறிப்பதாகும். புகழ்க்கேற்ற அதிர்ஷ்டம் இருக்காது. வீண் பயங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். நோயும் எதிர்ப்பும் எதிர்ப்பும் இருக்கும். எல்லாம் தெரிந்தவராக இருந்தும் பிறர் சொல்லுக்கு அடங்கியே வாழநேரும்.

Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:+33 7 53 14 55 96
kasi-jothida-nilaiyam
WORLD FAMOUS ASTROLOGER FROM INDIA
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18