விளம்பர
தொடர்பு

எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 36
பெயர் எண்: 9

36. இந்த எண் சாமானியரையும், பிரபலமானவராக்கிச் சீமானாக்கக் கூடியது. பிறந்த இடத்தை விட்டு வெகு தொலைவில் உள்ள இடங்களுக்குச் சென்ற பின்னர்தான் இவர்கள் பிரபலமடைவர். அதிகமாகப் பிரயாணம் செய்ய வேண்டியதிருக்கும். உயர்ந்த பதவிகள் கிடைக்கும். இந்த எண்ணைப் பெயர் கூட்டு எண்ணாகக் கொண்டவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் ஏற்படும். இவர்கள் விசுவாசமில்லாதவர்களால் சூழப்படுவர்.

Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:+33 7 53 14 55 96
kasi-jothida-nilaiyam
WORLD FAMOUS ASTROLOGER FROM INDIA
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18