விளம்பர
தொடர்பு

எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 24
பெயர் எண்: 6

24. இந்தப் பெயர் கூட்டு எண்ணை உடையவர்கள் அரசாங்கத்தின் மிகுந்த ஆதரவைப் பெறுவர். மிகப்பெரிய பதவிகளை மிக எளிதாக அடைவர். அந்தஸ்துக்கு மீறிய வாழ்க்கைத் துணைவர் அமைவார். இவர்கள் போலீஸ், ராணுவம் முதலிய அதிகாரத்தைக் குறிக்கும் உடுப்புகளை அணியும் தொழில்களில் எல்லாம் வெகு சீக்கிரம் முன்னேறுவர். சாதாரண சிப்பாயாக வேலையில் சேருபவர்கூடப் பெரிய சேனாதிபதியாகும் அதிர்ஷ்டம் உண்டு.

Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:+33 7 53 14 55 96
kasi-jothida-nilaiyam
WORLD FAMOUS ASTROLOGER FROM INDIA
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18