விளம்பர
தொடர்பு

எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 18
பெயர் எண்: 9

18. இந்த எண் தெய்விகத்தின் வீழ்ச்சியைக் குறிக்கும். இது கஷ்டங்களையும், வீண் தாமதத்தையும், சூழ்ச்சிகளையும், ஆபத்தான எதிரிகளையும் உண்டு பண்ணும். இந்த எண்ணைப் பெயர் கூட்டு எண்ணாகக் கொண்டவர்கள் சுயநலத்தால் தூண்டப்பட்டுச் சமூக விரோதமான காரியங்களில் ஈடுபடுவர். மனமறிந்து தவறான தீய காரியங்களைச் செய்வர். சுயநலம் வளரும், அருளும், அமைதியும் இல்லாத பாபகரமான வாழ்க்கை அமையும். ஆசைகள் நிராசையாகும்.

Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:+33 7 53 14 55 96
kasi-jothida-nilaiyam
WORLD FAMOUS ASTROLOGER FROM INDIA
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18