எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub

Votre Numérologie No & CharacterType / Your Numerology No & Character type

பெயர் எண் கூட்டுத்தொகை: 13
பெயர் எண்: 4

13. இது பொதுவாக விரும்பத்தக்க எண்ணன்று. தான் விரும்பாவிட்டாலும் வாழ்க்கையில் பலரைத் தண்டிக்க நேரும். எதிர்பாராத சம்பவங்கள் (துயரமளிப்பவை) அடிக்கடி நிகழும். பெண்களால் கவலையும், கஷ்டமும் ஏற்படும். மேலான அந்தஸ்துக்கு உயர்ந்தாலும் வாழ்க்கை எப்போதும் கவலையும், சஞ்சலமும் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

Tel. : 06 51 24 53 37
thaiyalakam
அலங்காரம் பாட நெறிகள்
Tel. : 06 17 28 54 08
thaiyalakam
சகலவிதமான தையல் வேலைகளும்...
Tel. : 06 95 29 93 67
VVI DISTRIBUTION
உணவகங்கள் உபகரணங்கள்
Tel. : 09 73 24 84 11
le-royal-restaurant-bondy
இந்திய உணவகம் Bondy
Tel. : +33 7 54 13 38 25
trico-transport-international
பொதிகள் அனுப்பும் சேவை
Tel. : +33 6 47 28 44 71
amethyste-international
இறுதிச் சடங்கு அனைத்தையும் 3500€
Tel.:06 58 64 15 04
anne-abi-auto-villeneuve-saint-georges
சாலை குறியீட்டு வகுப்பு மற்றும் வாகன பயிற்சி

விளம்பரத் தொடர்புகளுக்கு

 01 41 55 26 18