பிரெஞ்சுப் புதினங்கள்

பிரான்சின் தேசிய உடை எது..??!!

16 September, 2019, Mon 10:30   |  views: 402

Crêpe உணவு - சில ஆச்சரிய தகவல்கள்...!!

14 September, 2019, Sat 10:30   |  views: 754

நவிகோ வருவதற்கு முன்னர்...!!

13 September, 2019, Fri 10:30   |  views: 942

நெடுஞ்சாலையில் உள்ள புதிய ரேடார் கருவிகளும் அதன் திறன்களும்...!! (பகுதி 2)

12 September, 2019, Thu 10:30   |  views: 1413

நெடுஞ்சாலையில் உள்ள புதிய ரேடார் கருவிகளும் அதன் திறன்களும்...!!

11 September, 2019, Wed 10:30   |  views: 958

தயிர் உறைவது ஏன் என்பதை கண்டறிந்த பிரெஞ்சு விஞ்ஞானி..!!

10 September, 2019, Tue 10:30   |  views: 1261

baguette உருவானதன் பின்னணியில் உள்ள சுவாரஷ்ய கதை..!!

9 September, 2019, Mon 10:30   |  views: 1022

தொலைபேசியில் கேமரா ஏன் வந்தது? - பிரெஞ்சுக்காரர் செய்த குறும்பு..!!

8 September, 2019, Sun 10:30   |  views: 992

பிரெஞ்ச் கனெக்‌ஷன் - அசரடிக்கும் அமெரிக்க சினிமா...!!

7 September, 2019, Sat 10:30   |  views: 492

Postes, télégraphes et téléphones - சில ரகசியங்கள்..!!

6 September, 2019, Fri 10:30   |  views: 494