பிரான்ஸ்

கடுமையான கட்டுப்பாடுகளின்றி கொரோனத் தடுப்பு ஊசி மட்டும் கொரோனாவைத் தடுக்காது - எச்சரிக்கை!!


24 February, 2021, Wed 23:00   |  views: 994

இல்-து-பிரான்சின் கொரோனா நிலைமை 24.02.2021 -70% இனைத் தாண்டி நிரம்பியுள்ள தீவிரசிகிச்சைப்பிரிவு


24 February, 2021, Wed 22:00   |  views: 1299

🔴🔴உச்சத்தைத் தொட்டுள்ள கொரோனத் தொற்று - 24 மணிநேரத்திற்குள் 31.519 தொற்று!!


24 February, 2021, Wed 21:03   |  views: 1707

பரிஸ் உட்பட இல்-து-பிரான்ஸ் கொரோனத் தொற்றில் ஆபாயமான பிரதேசம்!!


24 February, 2021, Wed 20:00   |  views: 3343

மூன்றாவது உள்ளிருப்பு - ஆதரவாக 60மூ மக்கள்!!


24 February, 2021, Wed 19:09   |  views: 3627

🔴 Dunkerque : வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கு! - சுகாதார அமைச்சர் அறிவிப்பு!!


24 February, 2021, Wed 18:12   |  views: 2624

பிராந்திய வார இறுதி உள்ளிருப்பு - சுகாதார அமைச்சர் அறிவிப்பு - Dunkerque


24 February, 2021, Wed 18:10   |  views: 2329

🔴 சாரதி மீது வன்முறை - தடைப்பட்டுள்ள RER-A


24 February, 2021, Wed 15:05   |  views: 1949

கொரோனா நிலை தீவிரம் - வியாழக்கிழமை பிரதமர் உரை!!


24 February, 2021, Wed 14:00   |  views: 4025

500.000 பேரின் மருத்துவ தகவல்கள் திருடப்பட்டதால் பரபரப்பு!!


24 February, 2021, Wed 12:00   |  views: 3498