அறிவித்தல்கள் அறிவித்தல் பிரசுரிக்க தொடர்புகளுக்கு
     
ராசையா விக்டோரியா
மண்ணில் : 30.03.1918 விண்ணில் : 19.06.2015
 

தாயின் 1ம் ஆண்டு நினைவில் தந்தையர் இருவருக்குமான திருப்பலி
19.06.2016 திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை ஒப்புக்கொடுக்கப்படும் திருப்பலி இடம்பெறும் ஆலயம் நேரம் முற்பகல் 10.30

Saint Genevie des grands Carrieres
174 rue Championnt
75018 Paris

934
தொடர்புகளுக்கு :
அச்சுப்பிரதி எடுக்க
ஆறுதல் தெரிவிக்க
நண்பருக்கு தெரிவிக்க
பாலா
தொலைபேசி :06 09 70 72 72
இடம் :பிரான்ஸ்
ஆறுதல் தெரிவிக்க
Advertisements  |  RSS