வாங்க   செயல்படுத்தவும்  உதவும்  உள்நுழைதல்  
paristamil
செய்தி
நிர்வாக தகவல்
பரிஸ்தமிழ்FM
குழந்தைகள் பெயர்
தமிழ்வழிகாட்டி
காணொளிகள்
திருமண சேவை
Tamilannuaire
Paristamil Carte
Annonce
PrÉnom
Jeux
Chat
ParistamilFm
Blagues
Nous contacter
வீடு விற்பனைக்கு

Bondyயில் 81m2 அளவு வதிவிடம், 50m2 அளவு வெளிப்புறம் மற்றும் வாகனத் தரிப்பிடத்துடன்; தரையுடன் அமைந்த (Pavillon)F4 வீடு விற்பனைக்கு
விலை: 228 000 €

Pavillon à Bondy
Prix 228 000 €
Habitable 81m2
Jardin 50 M2
Garage
Taxe foncier 1300 €
Pour l'entretien d'espace vert et ordures ménagères 30 € par mois

தொடர்பு: 06 95 45 09 56

pub-st-091216-
 எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub
Bail விற்பனைக்கு
140117
அறை வாடகைக்கு
130117
Bail விற்பனைக்கு
070117
வீடு விற்பனைக்கு
271216
Bail விற்பனை
271216
Bail விற்பனை
141216
Bail விற்பனைக்கு
091216
வீடு விற்பனைக்கு
091216
வீடுகள் விற்பனைக்கு
விளம்பர தொடர்புக்கு
Paristamil
Advertisements  |  RSS