வாங்க   செயல்படுத்தவும்  உதவும்  உள்நுழைதல்  
paristamil
செய்தி
நிர்வாக தகவல்
பரிஸ்தமிழ்FM
குழந்தைகள் பெயர்
தமிழ்வழிகாட்டி
காணொளிகள்
திருமண சேவை
Tamilannuaire
Paristamil Carte
Annonce
PrÉnom
Jeux
Chat
ParistamilFm
Blagues
Nous contacter
பயணச் சீட்டை நேரில் பெற்றுக் கொள்ள:
ACTIF ASSURANCE
165 Avenue de la République
93140 BONDY
Tél.: 07 64 08 93 83
கீழ் உள்ள விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்து
உங்கள் லூட்ஸ் பயணத்திற்கான முளுமையான
விபரத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
லூட்ஸ் பயணச் சீட்டுக்கள் 49,90 € இல் இருந்து 69,90€ வரை
பெயர்:
தொடர்பிலக்கம்:    
பெரியவர்கள் : சிறுவர்கள் :
செல்ல விரும்பும் இடம்:லூட்ஸ் - Lourdes செல்ல...
திகதி:
நேரம்:20:30
திரும்ப விரும்பும் இடம்:Paris (Bercy Seine)
திரும்ப விரும்பும் திகதி:
திரும்பும் நேரம்:20:30
 நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகளை முழுதாக படித்து விளங்கிக்கொண்டு அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த விண்ணப்பப் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன்.
பேரூந்துத் தரிப்பிடம்
Paris (Bercy Seine)
பயண நேரத்திற்கு 30 நிமிடம் முன்னதாக இங்கு வருகை தர வேண்டும்.
நிபந்தனைகள் மற்றும் விதிமுறைகள்
* குழந்தைகள், சிறுவர்கள், பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் பயணச் சீட்டு விலை ஒன்றே.
* குழந்தைகளுக்கான இருக்கை தேவைப்படின் முன்கூட்டியே கேட்டல் வேண்டும். (3வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கு)
* பயண நேரம் அரை மணிநேரத்திற்கு முன்பே பேரூந்து நிலையத்திற்கு வருககை தரல் வேண்டும்.
* உங்கள் பயணச் சீட்டை இரத்துச் செய்வதாக இருந்தால் 24 மணிநேரத்திற்கு முன்னதாக அறிவித்தல் வேண்டும்.
* பயணச்சீட்டை இரத்து செய்வதாக இருந்தால் 10% அறவிடப்படும்.
* பயணி ஒருவர் மொத்தம் 25kg ஒரு பெரிய பயணப்பை அல்லது இரு சிறிய பயணப் பையே கட்டணம் இன்றி எடுத்துச் செல்ல முடியும், மேலதிக பொதிகள் இருப்பின் பொதிக்கு 9€ அறிடப்படும்.
 எழுத்துரு விளம்பரம் - Text Pub
வீடு வாடகைக்கு
040717
Bail விற்பனை Paris 12
050717
வீடுகள் வாடகைக்கு, விற்பனைக்கு
040717
தேவை
040717
வேலையாள்த் தேவை
040717
Bail விற்பனைக்கு
La Chapelle
270617
தேவை
270617
Bail விற்பனைக்கு
150617
விளம்பர தொடர்புக்கு
விரைவாய் விளம்பரம் செய்ய
Paristamil
Advertisements  |  RSS