முகப்பு  |  வாங்க  |  செயல்படுத்தவும்  |  உதவும்
paristamil
 முகப்புபிரான்ஸ் நிர்வாகத் தகவல்கள் 
முன்னரே பதிவு செய்தவராக இருந்தால்
பாவனையாளர்
பாவனையாளர் கோல்ட்
ஆலோசகர்
மொழிபெயர்ப்பாளர்
வர்த்தகர்
பயனர் பெயர்
கடவுச் சொல்
கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டேன்! இங்கே அழுத்தவும்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து பிரசுரிக்க
அறிவிப்புக்களை பிரசுரிக்க
துயர்பகிர்வுகள் பிரசுரிக்க
பாவனையாளர் பதிவு
ஆலோசகர் பதிவு
மொழிபெயர்ப்பாளர் பதிவு
வர்த்தகர் பதிவு
பாவனைமுறைகள்
பாரிஸ்தமிழ் காட் வாங்க

இணையத்தில்
நேரடி விநியோகஸ்தர்

லாச் சப்பலில் (La Chapelle)
பொண்டி (Bondy)
இப்பக்கத்தின் தொழில்நுட்ப சிக்கல்கலுக்கான உதவிபெற தொடர்பு: 09 70 40 50 71
Acheter la Carte Paristamil
Inscription Client - வாடிக்கையாளர் பதிவு
Nom
Prénom
Adresse - முகவரி
Ville - நகரம்
Code postale - அஞ்சலக எண்
Téléphone - தொலைபேசி    
Email - மின்னஞ்சல்
Nom d'utilisateur - பயனர் பெயர்
Mot de passe - கடவுச்சொல்
Le Prix - விலை 120,00€ (Dix Euros)*
Code de sécurité -
பாதுகாப்பு எண்


* இவ் அட்டை மூலம் ஆரம்பிக்கும் கணக்கும் அதில் சேரும் புள்ளிகளும் காலவரையற்றது.
Advertisements  |  RSS