முகப்பு  |  வாங்க  |  செயல்படுத்தவும்  |  உதவும்
paristamil
 முகப்புபிரான்ஸ் நிர்வாகத் தகவல்கள் 
முன்னரே பதிவு செய்தவராக இருந்தால்
பாவனையாளர்
பாவனையாளர் கோல்ட்
ஆலோசகர்
மொழிபெயர்ப்பாளர்
வர்த்தகர்
பயனர் பெயர்
கடவுச் சொல்
கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டேன்! இங்கே அழுத்தவும்
Paristamil Carte - வாடிக்கையாளர் பதிவு
Email - மின்னஞ்சல்
குறிப்பு: நீங்கள் கொடுத்துள்ள மின்னஞ்சல் பாவனையில் உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான குறியீட்டுச் சொல் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அந்த குறியீட்டுச் சொல்லை கீழ் உள்ள பகுதியில் கொடுத்து மேற்கொண்டு படிவத்தை நிரப்பி சமர்ப்பியுங்கள்.
குறியீட்டுச் சொல்
Nom
Prénom
Adresse - முகவரி
Ville - நகரம்
Code postale - அஞ்சலக எண்
Téléphone - தொலைபேசி    
Nom d'utilisateur - பயனர் பெயர்
Mot de passe - கடவுச்சொல்
Le Prix - விலை Gratuit avec 20 points*
Code de sécurité -
பாதுகாப்பு எண்


* பரிஸ்தமிழ் காட் கடைகளில் விசேட கழிவினை பெறுவதற்கான செல்லுபடி காலம் 31/12/2016 வரை மட்டுமே

இவ் அட்டை மூலம் ஆரம்பிக்கும் கணக்கும் அதில் சேரும் புள்ளிகளும் காலவரையற்றது.
Advertisements  |  RSS