முகப்பு  |   உள்நுழைதல்  |   பாவனையாளர் பதிவு  |  உதவும்
paristamil
 முகப்புபிரான்ஸ் நிர்வாகத் தகவல்கள் 
முன்னரே பதிவு செய்தவராக இருந்தால்
பாவனையாளர்
ஆலோசகர்
மொழிபெயர்ப்பாளர்
பயனர் பெயர்
கடவுச் சொல்
கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டேன்! இங்கே அழுத்தவும்
Paristamil Carte - வாடிக்கையாளர் பதிவு
Email - மின்னஞ்சல்
குறிப்பு: நீங்கள் கொடுத்துள்ள மின்னஞ்சல் பாவனையில் உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான குறியீட்டுச் சொல் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

அந்த குறியீட்டுச் சொல்லை கீழ் உள்ள பகுதியில் கொடுத்து மேற்கொண்டு படிவத்தை நிரப்பி சமர்ப்பியுங்கள்.
குறியீட்டுச் சொல்
Nom
Prénom
Adresse - முகவரி
Ville - நகரம்
Code postale - அஞ்சலக எண்
Téléphone - தொலைபேசி    
Nom d'utilisateur - பயனர் பெயர்
Mot de passe - கடவுச்சொல்
Le Prix - விலை Gratuit avec 20 points*
Code de sécurité -
பாதுகாப்பு எண்


* இவ் அட்டை மூலம் ஆரம்பிக்கும் கணக்கும் அதில் சேரும் புள்ளிகளும் காலவரையற்றது.
பரிஸ்தமிழ் கார்ட் பாவனையாளர்களுக்கான பயன்கள் என்ன?
1. பிரான்ஸ் நாட்டில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய உதவிகள், சலுகைகள் பற்றிய தகவல்களை தமிழில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

2. மொழிபயர்ப்புச் சேவைளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

3. மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

4. பிரெஞ்சுக் கடிதங்களை வாசித்துக் கொள்ளலாம்.

5. பரிஸ்தமிழ்.கொம்மில் துயர்பகிர்வுகள். நினைவஞ்சலிகள், அறிவிப்புக்கள், வாழ்த்துக்களை பிரசுரிக்கலாம்.