முகப்பு  |   உள்நுழைதல்  |   பாவனையாளர் பதிவு  |  உதவும்
paristamil
 முகப்புபிரான்ஸ் நிர்வாகத் தகவல்கள் 
முன்னரே பதிவு செய்தவராக இருந்தால்
பாவனையாளர்
ஆலோசகர்
மொழிபெயர்ப்பாளர்
பயனர் பெயர்
கடவுச் சொல்
கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டேன்! இங்கே அழுத்தவும்
பாவனையாளர் பதிவு
ஆலோசகர் பதிவு
மொழிபெயர்ப்பாளர் பதிவு
பிறந்தநாள் வாழ்த்து பிரசுரிக்க
அறிவிப்புக்களை பிரசுரிக்க
துயர்பகிர்வுகள் பிரசுரிக்க
பரிஸ்தமிழ் கார்ட் பாவனையாளர்களுக்கான பயன்கள் என்ன?
1. பிரான்ஸ் நாட்டில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய உதவிகள், சலுகைகள் பற்றிய தகவல்களை தமிழில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

2. மொழிபயர்ப்புச் சேவைளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

3. மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

4. பிரெஞ்சுக் கடிதங்களை வாசித்துக் கொள்ளலாம்.

5. பரிஸ்தமிழ்.கொம்மில் துயர்பகிர்வுகள். நினைவஞ்சலிகள், அறிவிப்புக்கள், வாழ்த்துக்களை பிரசுரிக்கலாம்.

6. தமிழ் வர்த்தக நிறுவனங்களில் 5% இல் இருந்து 50% வரையான கழிவு